Cjenik

1 emitiranje (do 15 sec.)3,31807 €25,00 kn
30 emitiranja – paušal86,26980 €650,00 kn
60 emitiranja – paušal165,90351 €1.250,00 kn
90 emitiranja – paušal245,53719 €1.850,00 kn
120 emitiranja – paušal331,80702 €2.500,00 kn
180 emitiranja – paušal491,07439 €3.700,00 kn
360 emitiranja – paušal955,60422 €7.200,00 kn
1 emitiranje (do 30 sec.)6,63614 €50,00 kn
30 emitiranja – paušal172,53965 €1.300,00 kn
60 emitiranja – paušal331,80702 €2.500,00 kn
90 emitiranja – paušal491,07439 €3.700,00 kn
120 emitiranja – paušal663,61404 €5.000,00 kn
180 emitiranja – paušal982,14878 €7.400,00 kn
360 emitiranja – paušal1.911,20844 €14.400,00 kn
1 emitiranje (do 60 sec.)9,29059 €70,00 kn
30 emitiranja – paušal345,07930 €2.600,00 kn
60 emitiranja – paušal663,61404 €5.000,00 kn
90 emitiranja – paušal982,14878 €7.400,00 kn
120 emitiranja – paušal1.327,22808 €10.000.00 kn
180 emitiranja – paušal1.964,29756 €14.800,00 kn
360 emitiranja – paušal3.822,41688 €28.800,00 kn
Izrada spota – 1 glas13,27228 €100,00 kn
Izrada spota – 2 glasa23,89010 €180,00 kn
Umnožavanje (vlastita produkcija) – audio39,81684 €300,00 kn
Umnožavanje (vlastita produkcija) – video66,36140 €500,00 kn
Blagdanske čestitke Kom13,27228 €100,00 kn
Glazbene želje4,64529 €35,00 kn
Mali oglasi2,65445 €20,00 kn
Fotokopiranje crno-bijelo0,26544 €2.00 kn
Fotokopiranje u boji0,53089 €4,00 kn
Sponzorirana emisija do 15 minuta66,36140 €500,00 kn
Sponzorirana emisija do 30 minuta132,72280 € 1.000,00 kn
Promidžbena emisija do 15 minuta106,17824 €800,00 kn
Promidžbena emisija do 30 minuta265,44561 €2.000,00 kn
Izravni prijenos (audio do 15 minuta)132,72280 €1.000,00 kn

Navedene cijene su bez obračunatog PDV-a. Za izbore avansna uplata obavezna.

Marketing Radija Bljesak
radio-bljesak@sb.htnet.hr
tel. 035/371-444
tel. 095/8592676

Direktor

Mato Višić