OPĆINA OKUČANI;ODRŽANA PREZENTACIJA NATJEČAJA ZA PROVEDBU INTERVENCIJE 73.12

Jučer 09.svibnja 2024.godine je u velikoj Vijećnici Općine Okučani održana prezentacija natječaja za provedbu intervencije 73.12.-Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima.Predavanje okučanskim OPG-ovcima održao je Filip Janošević koji ističe kako se opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji na potrebi za restrukturiranjem proizvodnje povećanjem dodane vrijednosti. Cilj je pružanje informacija o uvjetima prihvatljivosti korisnika za prijavu na Natječaj za provedbu intervencije 73.12., koji se odnosi na potporu malim poljoprivrednicima prema Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027.Na taj način će se pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u komercijalno isplativom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.Na prezentaciji su detaljno objašnjeni uvjeti i kriteriji koje zainteresirani moraju ispuniti kako bi bili prihvatljivi za prijavu na navedeni natječaj.Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika.Korisnici moraju dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva:

• od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru proizvodnje/prerade voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća

• od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za projekte proizvodnje/prerade u ostalim sektorima, te za kombinirane projekte.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po Natječaju je 15.000.000,00 EUR-a.Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore je po projektu 30.000 EUR. Intenzitet javne potpore je 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi su:

• građenje i/ili opremanje objekata za životinje, plastenika, staklenika

• građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje

• građenje odnosno uspostava i opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

• građenje i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda

• kupnja nove opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

• kupnja nove poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)

• restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

• sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena

• kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.Više donosimo u našim današnjim informativnim emisijama na 105.5MHz

Odgovori