OPĆINA OKUČANI – JAVNI POZIV PODJELA BOŽIĆNICA UMIROVLJENICIMA!

Temeljem Odluke o isplati prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine OkučaniKLASA:024-01/23-01/120, URBROJ:2178-21-02-23-1 od 16. studenog 2023. godine Općinski načelnik objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV

za isplatu prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Okučani.

Pozivamo umirovljenike sa područja Općine Okučani da podnesu zahtjev za isplatu prigodnog božićnog dara (božićnice).

Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Okučani i da su u mirovini.

Božićnica se isplaćuje u novcu, u neto iznosu od 40,00 EUR-a

Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Okučani:

– odrezak od mirovine ili rješenje o mirovini,

– kopiju računa na koji će se izvršiti uplata,

– kopiju važeće osobne iskaznice.

Rok za dostavu zahtjeva je do 4. 12. 2023. godine svakog radnog dana od 8:00 – 14:00 sati.

Zahtjevi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Aca Vidaković

Odgovori