MALI “BABY BOOM” U OPĆINI DRAGALIĆ

Dragalić 09.11.2023

Prije nekoliko dana roditeljima novorođene djece u Općini Dragalić su isplaćene potpore za novorođenčad za 2023. godinu. Kako je rekao načelnik Zvonimir Karlik na 16. sjednici općinskog vijeća  koja je održana u četvrtak 9. studenog – Riječ je o šesnaestero novorođenčadi što je u posljednjih 10 godina najveći broj novorođene djece na području općine. Za svako dijete je isplaćeno po 200 € . – Ako do kraja godine bude još beba u proračunu će i za njih biti osigurane potpore.

Na sjednici je jednoglasno usvojena Odluka o mjesečnoj cijeni vrtića u iznosu od 70 € po polazniku o čemu je provedeno i javno savjetovanje u razdoblju od 13. srpnja do 12. kolovoza na kojem nije bilo primjedbi na nacrt ovog prijedloga .

Također je nakon duže rasprave jednoglasno usvojen prijedlog o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. I ovaj je prijedlog bio na javnom savjetovanju u istom razdoblju kao i prijedlog iz prethodne točke dnevnog reda i na njega nije bilo primjedbi. U prijedlogu je precizirano u kojim slučajevima i kojim iznosom će se kazniti pravne osobe, obrtnici, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te fizičke osobe koje se ne pridržavaju odredbi Odluke i počine prekršaje. >Riječ je o kaznama od 260 do 400€. Jednoglasno je usvojen i Prijedlog  izmjena Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine. Iznos stipendije je 70 € mjesečno a  također je usklađen i dio koji je vezan uz bodovanje i prihode po članu kućanstva u Eurima.

S pet glasova za , dva suzdržana i dva protiv usvojen je prijedlog da se mjesečna vijećnička naknada koja nije mijenjana od 2019. godine poveća na 30 € a članova radnih tijela na 15 €. Nije prihvaćen prijedlog  vijećnika SDP-a Rade Bosanca da se vijećnička naknada poveća na 50 , a članova radnih tijela na 20 €.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o Strategiji upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić.

Opširnije u našim informativnim emisijama.

Više foto materijala na poveznici:

https://www.facebook.com/p/Radio-Bljesak-Oku%C4%8Dani-100063587799613/?locale=hr_HR

Sva prava pridržana.

Odgovori