POTPISANI UGOVORI O DODJELI 174 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI S PODUZETNICIMA BPŽ VRIJEDNI 442.085,59 EURA

Ugovori za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2023. godini potpisani su danas s korisnicima u Velikoj vijećnici Županijske uprave u nazočnosti župana Danijela Marušića.

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva u ukupnom iznosu od čak 442.100,00 eura osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu, Razdjelu 011 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu.

Prihvatljivi Podnositelji prijava bili su subjekti malog gospodarstva (mikro, mali i srednji), a u smislu Javnog poziva koji je Brodsko-posavska županija raspisala 15. svibnja 2023. godine to su fizičke i pravne osobe (isključivo obrti i trgovačka društva) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu, utvrđeni prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Potpore su odobrene za kupnju alata, strojeva i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, kupnju dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju kapaciteti, kupnju mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje djelatnosti, troškove opremanja poslovnog prostora implementacije, audita (provjere) i održavanja sustava upravljanja kvalitetom, troškove certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom, troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika kojima se osigurava podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta, troškove istraživanja tržišta, kreiranja brenda, dizajniranja proizvoda, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, kao i troškove digitalizacije poslovanja

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog Projekta i može dosegnuti do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 6.640,00 eura za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 3.320,00 eura za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti (uslužne djelatnosti).

Sukladno Odluci o dodjeli potpora male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2023. godini od 06. listopada 2023. godine odobrene su 174 potpore u ukupnom iznosu od 442.085,59 eura s čijim korisnicima su danas potpisani ugovori o dodjeli.

Izvor : BPŽ

Odgovori