NA 16. SJEDNICI OV-a OKUČANA USVOJEN POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023 .GOD

Jučer je održana 16. sjednica OV Okučana. U aktualnom satu načelnik Aca Vidaković izvijestio je vijećnike o događanjima od posljednje sjednice vijeća . Među ostalim je rekao kako se uskoro očekuje dovršetak radova na izgradnji ulice sv Vida u vrijednosti 64.926,00 eur, pokrenut je postupak javne nabave za izgradnju pješačko – biciklističke staze u Ulici Bl. A. Stepinca za što će općini iz Fonda za zaštitu okoliša biti dodijeljeno 350.000,00 eur. Načelnik je istaknuo kako je 8. rujna potipsan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost Općina Okučani i Vodovod zapadna Slavonija potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda čija vrijednost projekta iznosi 6.029.066,95 € te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čija vrijednost iznosi 2.553.309,59 €.

Što se tiče dugo očekivanog nastavka programa Zaželi, općina Okučani ide samostalno u projekt koji će trajati 33 mjeseca .

Nakon akt.sata, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine za tekuću godinu obrazložila je Sonja Bošnjaković stručna suradnica za proračun i financije . Ukupno ostvareni prihodi iznose 894.307,00 eur , a rashodi 476.040 ,00 eur.

Polugodišnji izvještaj usvojen je većinom glasova kao i prijedlog odluke o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području općine Okučani te prijedlog izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Okučani za 2022. godinu.

Odgovori