SVIH 9. TOČAKA DNEVNOG REDA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA DRAGALIĆA JEDNOGLASNO USVOJENO

U Dragaliću je u četvrtak 16. ožujka održana 13 sjednica Općinskog vijeća pod predsjedavanjem predsjednice Vesne Peterlik . Samo je jedan vijećnik izostao sa sjednice zbog bolesti a nazočni su uz načelnika Zvonimira Karlika  i ostale vijećnike bile i njegova zamjenica iz redova srpske nacionalne manjine Anka Vlaisavljević, pročelnica Sanja Matijević te službenica u JUP-u Marija Bilačić.

Uz kratka i jasna obrazloženja pojedinih točaka dnevnog reda od strane načelnika Zvonimira Karlika sve su točke jednoglasno usvojene od Prijedloga plana dječjih vrtića općine, Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Nova Gradiška te unutarnjeg ustroja i načina rada istog vrtića do Odluke te o izmjeni Odluke o pravu na potporu za novorođeno dijete koja je zaokružena na 200 €. Usvojen je na isti način i Prijedlog  Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine za 2023. godinu , Prijedlog Kodeksa ponašanja članova općinskog vijeća, a također su jednoglasno usvojena Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine u području prirodnih nepogoda, ostvarivanju Programa korištenja sredstava od  raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem  kao i Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine za 2022. godinu.

Da sjednica ne bude suhoparna , vijećnik rade Bosanac je u točki pitanja i prijedlozi zamolio načelnika da izvijestio vijećnike o aktivnostima općine i općinskih tijela od početka godine te obavljenim poslovima i radnjama za koje je vijeće donijelo odluke i smjernice tijekom prethodnih sjednica. S obzirom da je popis tih aktivnosti s detaljima o samoj realizaciji podugačak , sjednica se odužila pa poslušajte dio onoga o čemu je načelnik Karlik izvijestio vijećnike u našim današnjim informativnim emisijama a sasvim sigurno ćemo  im s obzirom na opširnost tih aktivnosti posvetiti pozornost i u informativi u subotu 18. ožujka.

više foto materijala na poveznici :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063587799613

Odgovori