ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA UKUPNO 650 HEKTARA

Danas je održana 11. sjednica OV-a Stare Gradiške . U aktualnom satu načelnik Velčimir Paušić je ukratko izvjestio vijećnike o aktivnostima od posljednje sjednice te rekao kako je provedena jednostavna  javna nabava kosilice koja bi idući tjedan trebala biti isporučena . Ovih dana ide u postupak jednostavna javna nabava za kuću u Gređanima za potrebe MO-a. U tijeku je provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine SG , a u prvom krugu će u zakup ići čestice koje nisu obrasle i to kod Pustare u k.o.  Gređani i k.o. Novi Varoš. Kada budu gotove izmjene i dopune programa raspolaganja u lipnju i srpnju će ići i preostale čestice. Ukupno je riječ o 650 Ha rekao je Paušić.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Zaključka po Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije u 2017. i 2018. U povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stara Gradiška imenovani su pročelnik Vjekoslav Juraković  kao predstavnik pravne struke , Ivan Bednarik kao predstavnik geodetske struke, članovi Općinskog vijeća Tvrtko Beganović i dr.  Roberta Šišić., pročelnik županijskog ureda za gospodarstvo i poljoprivredu Željko Burazović , Juraj Ostojić kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede te Mislav Marelja kao predstavnik agronomske struke.

Konzultantica Irena Andrin iz Gospodarsko-interesnog udruženja „Obnovljivi izvori energije Hrvatske“  održala je prezentaciju na temu ekonomske mogućnosti i isplativost najma ili prodaje zemljišta  koje bi trebalo biti namijenjeno za izgradnju Obnovljivih izvora energije.

Opširnije u našim informativnim emisijama.

više foto materijala na poveznici :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063587799613

Odgovori