JEDNOGLASNO USVOJEN PRORAČUN STARE GRADIŠKE ZA 2023. GODINU!

Na 10. sjednici općinskog vijeća Stare Gradiške koja je održana u srijedu 21. prosinca  vijećnici su jednoglasno usvojili proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.. Proračun je prvi put planiran u eurima koji od 1. siječnja postaje naša nova valuta, a kako je rekao načelnik Velimir Paušić  predviđeni su prihodi u ukupnom iznosu od oko  1.100.000,00 € . Paušić je naglasio kako je proračun realan te da su u njega uvršteni samo oni sigurni prihodi a oni od natječaja ako se dogode će biti uvršteni rebalansom. Rekao je da se u 2023. očekuje značajan prihod od prodaje zemljišta koje se nalazi na području Općine Okučani a od čega bi Stara Gradiška mogla uprihoditi više od  400.000,00 €. Paušić je obrazložio i pripadajuće programe uz proračun, koje su vijećnici također jednoglasno usvojili  kao i  Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška Prijedlog Odluke o porezima Općine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima. Poništen je postupak davanja koncesije za dimnjačarske poslove jer se na natječaj nije nitko javio. Usvojen je  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Komunalnog pogona zbog Vladine odluke o minimalnim plaćama. Pročelnik JUP-a Vjekoslav Juraković je obrazložio Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Stara Gradiška u 2022. godini s Planom  razvoja sustava civilne zaštite u 2023. godini koji je također jednoglasno usvojen. Na kraju sjednice načelnik Paušić i predsjednik vijeća Tvrtko Beganović su vijećnicima i svim nazočnima uputili čestitke za nadolazeće blagdane.

Opširnije u našim današnjim informativnim emisijama.

Odgovori