PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE CERNIK ZA 2023. 4.539.000,00 EURA

Prijedlog Proračuna općine Cernik za 2023.g. sa projekcijama za 2024.i 2025.g. usvojen je sinoć na 12. sjednici općinskog vijeća s pripadajućim programima. Planirani su ukupni prihodi u iznosu od 34 milijuna 199 tisuća i 95 kuna odnosno 4.539.000,00 €. Osim redovnih aktivnosti općine značajniji dio proračuna se odnosi na planirane kapitalne projekte koji bi se trebali realizirati tijekom sljedeće godine. Milijun i četiristo trideset tisuća eura se odnosi na poljoprivredno-poduzetnički inkubator u industrijskoj zoni. Za trafostanicu u zoni je previđeno više od 93.000,00 €, obnovu Društvenog doma u Giletincima 53.100,00 € , pješačku stazu u Ulici Sv.Roka 40.000,00 €,  rekonstrukciju mosta u Đurićevoj ulici 70.000,00 €, rekonstrukciju mosta preko Šumetlice kod Prkosa 80.000,00 € ,semafor u Fankopanskoj u Cerniku 13.300,00 €, izgradnju Tuđmanove i Kulmerove ceste 540.000,00 €,  energetsku obnovu HNK“ Mladost“, 133.000,00 €, Energetska obnova društvenog doma u Baćindolu 66.500,00 € , škole u Šumetlici 26.600,00 € te još nekoliko projekata u ostalim naseljima Cerničke općine.Na sjednici su jednoglasno usvojeni  i prvi rebalans proračuna za tekuću godinu s pripadajućim programima Također je usvojen Prijedlog Odluke o Analizi stanja sustava CZ za 2022. i planu razvoja CZ za razdoblje od 2023.-2025. godine. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna za financiranje političkih stranaka u 2023. godini. Za predsjednicu etičkog odbora imenovana je Ivona Kurjaković, a za članove Marko Bradašić i Marijan Bakunić. U Vijeće časti su imenovani Katarina Špehar za predsjednicu a za članove Ivan Ivanović i Zvonko Živković. Načelnik Vitomir Žakić je obavijestio kako će svim stanovnicima za Badnjak biti podijeljena riba. Opširnije u našim informativnim emisijama.

više foto materijala na poveznici: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063587799613

Odgovori